Pies w mieście. Jakich zasad przestrzegać?

Psy na wsiach mają ogromną swobodę bycia. Bieganie po wielkich polach i pustych parkach sprawiają ogromną radość futrzakowi, który potrzebuje dużo ruchu.

Kto przeprowadza audyt danych osobowych?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zobowiązują firmy i freelancerów, którzy przetwarzają dane osobowe, niezależnie od ich rodzaju (zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych), do przeprowadzenia audytu co dwa lata lub w trybie nadzwyczajnym, za każdym razem gdy przeprowadzane są zmiany w systemie informatycznym,…

Jak napisać testament?

Testament, służący jako forma pisemnego wyrażenia ostatniej woli zmarłego jest niezwykle ważnym narzędziem w rozstrzyganiu spraw o podział majątku. Każdy, kto posiada pewien majątek i chce przekazać go określonej osobie lub osobom po swojej śmierci powinien przygotować testament ręczny lub…