Biofeedback w walce z ADHD i zaburzeniami rozwoju dziecka

Biofeedback w walce z ADHD i zaburzeniami rozwoju dziecka

ADHD – konwencjonalne podejście

Zaburzenia psychiczne dzieci, które mają wpływ na drogę ich rozwoju, są często bardzo negatywnie odbierane przez społeczeństwo. Rodzice są obarczani przykrą etykietą nie wystarczająco opiekuńczych czy niewymagających, dzieci z kolei traktuje się jako rozpuszczone, niegrzeczne czy marudne. Problem ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ma lepsze szanse przepracowania, jeśli zostanie zdiagnozowany już we wczesnym dzieciństwie. Objawy powinny występować niezmiennie przez okres około sześciu miesięcy.

biofeedback

Wśród sposobów pracy z osobami z ADHD wymienia się przede wszystkim odpowiednie podejście – dodatkowe terapie, zajęcia, a także poznanie teorii na temat własnego zaburzenia. Często stosuje się również leczenie farmakologiczne, mające na celu likwidowanie towarzyszących ADHD objawów niekorzystnych, przez zwiększanie w mózgu poziomu odpowiednich substancji – noradrenaliny lub dopaminy, których poziom u osób z ADHD jest obniżony.

Nowoczesne metody – biofeedback w walce z ADHD

Jeśli chodzi o leczenie niefarmakologiczne, od paru lat coraz większą popularność zdobywa metoda EEG-Biofeedback, zwana również Neurofeedback, czy skrótem NF. Jest to jedna z metod z dziedziny neuropsychoterapii, wykorzystująca naturalną, wrodzoną zdolność ludzkiego mózgu do odtwarzania uszkodzonych funkcji w nowych miejscach, przez ponowne wykształcanie odpowiednich połączeń nerwowych metodą stymulacji pracy mózgu.

Neurofeedback polega przede wszystkim na nauce samodzielnego sterowania pracą mózgu – brzmi jak abstrakcja, jednak jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Pacjent otrzymuje możliwość monitorowania pracy swojego mózgu, obserwując częstotliwości fal mózgowych – ze skomplikowanego obrazu, jaki odczytuje aparatura do EEG (elektroencefalograf) tworzy się komputerowy obraz, sprowadzony do postaci gry, w której pacjent, podążając za wskazówkami neuroterapeuty, musi wykonać odpowiednie zadania, wykorzystując jedynie częstotliwości pracy własnego mózgu.

biofeedback ADHD

W ten sposób umysł ludzki uczy się pozostawać w stanie skupienia i relaksu zarazem, wykształcając nowe nawyki: koncentrację, umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także wiara we własne siły i możliwości. Metoda ta jest również bardzo skuteczna w przypadku innych odmian zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

Praca metodą Biofeedback pozwala na stymulację pracy mózgu w taki sposób, by zredukować nadczynność określonych fal i przywrócić pożądaną harmonię. Co najważniejsze, metoda ta, w przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego, nie przynosi efektów ubocznych. Zwiększa się koncentracja pacjenta i umiejętność kontroli zachowań. Przyjmuje się, że dla skutecznego działania terapii powinno się odbyć z pacjentem około 40-60 sesji po ok. 45 minut. Obecnie NFZ refunduje 10 takich sesji.