Biofeedback w walce z ADHD i zaburzeniami rozwoju dziecka

Biofeedback w walce z ADHD i zaburzeniami rozwoju dziecka ADHD – konwencjonalne podejście Zaburzenia psychiczne dzieci, które mają wpływ na drogę ich rozwoju, są często bardzo negatywnie odbierane przez społeczeństwo. Rodzice są obarczani przykrą etykietą nie wystarczająco opiekuńczych czy niewymagających, dzieci z kolei traktuje się jako rozpuszczone, niegrzeczne czy marudne. Problem ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ma lepsze szanse przepracowania, jeśli zostanie zdiagnozowany już we wczesnym dzieciństwie. Objawy powinny występować niezmiennie przez okres około sześciu miesięcy. Wśród sposobów pracy z osobami z ADHD wymienia się...