Czym sa programy ochrony środowiska?

Czym sa programy ochrony środowiska? Środowisko naturalne to materia niezwykle wrażliwa. Przez ingerencję człowieka i nieustannie postępującą rozbudowę miast, nasza planeta jest coraz bardziej narażona na nieodwracalne szkody i całkowite zużycie zasobów naturalnych. Na szczęście, wraz z rozwojem gospodarki światowej, rośnie także świadomość ludzi o konieczności ochrony ekosystemów i zachowaniu równowagi ekologicznej. Aby zapobiec podążaniu świata niebezpieczną ścieżką niszczenia środowiska, wiele krajów wprowadziło w ubiegłym wieku specjalne prawa i ustawy chroniące nie tylko pomniki przyrody czy parki krajobrazowe, ale i ograniczenia...