W pewnym momencie naszego życia nieomal wszyscy zmagają się z trudną sytuacją spowodowaną wypadkiem. Może to być zarówno wypadek, który dotyczy nas samych jak i osób nam bliskich. Rodziny często muszą zmagać się z sytuacjami, kiedy ich synowie ulegają wypadkowi lub w wyniku bójki lub innej nieprzyjemnej sytuacji doznają uszczerbku na zdrowiu. Warto zawczasu poznać sposoby odzyskiwania odszkodowań, ponieważ niestety nigdy nie wiemy na jakiego ubezpieczyciela trafimy i czy łatwo będzie nam odzyskać pieniądze należne nam z tytułu posiadanego przez nas ubezpieczenia.

Wypadek w szkole

Zwykle w przypadku ubezpieczeń dziecięcych w sytuacji gdy coś złego stanie się dziecku w szkole nie mamy większych trudności by odzyskać należne nam pieniądze, ponieważ w przypadku ubezpieczeń grupowych ubezpieczyciele zwykle nie robią problemów w sytuacjach gdy dziecko ulegnie wypadkowi, np. złamie rękę lub nogę. Wypadki dzieci są niejako wpisane w ten etap życia i w przypadku gdy ubezpiecza się je odgórnie w instytucjach publicznych ma się pewność zwrotu poniesionych kosztów leczenia.

Wypadek samochodowy

odszkodowaniaTrudniej prezentuje się sytuacja kiedy dziecko ulegnie wypadkowi podczas spędzania czasu z rodzicami czy w innej sytuacji dziejącej się poza terenem szkoły. W przypadku kiedy takiemu zdarzeniu ulegnie cała rodzina, odzywanie odszkodowania może okazać się nie lada wyzwaniem. Szczególnie w przypadku wypadku samochodowego, który stał się nie z naszej winy i będziemy dochodzić odszkodowania z tytułu ubezpieczenia innego kierowcy. W takiej sytuacji niemal na pewno musimy nastawić się na trudności związane odzyskaniem pieniędzy, a często także na sądowe rozstrzyganie sporu. Takie sytuacje zwykle wynikają z faktu, że gdy wykupujemy ubezpieczenie OC samochodu, kierujemy się jego niską ceną, nie zważając na wypłacalność firmy, która w przypadku spowodowania przez nas niebezpiecznej sytuacji na drodze będzie musiała zapłacić poszkodowanemu.

Odszkodowanie od banku

Obecnie coraz powszechniejsze stają się sprawy sądowe mające na celu odzyskiwanie odszkodowań od banków za wprowadzenie w błąd klientów. Bankowcy „zapominają” wspomnieć o kosztach dodatkowych proponowanej nam usługi lub kredytu, namawiają do skorzystania z nierentownej oferty finansowej, nakłanianie do przewalutowania kredytu. Takie działania mogą mieć negatywny skutek i prawem konsumenta jest skorzystać z możliwości zaskarżenia instytucji bankowej o działanie na niekorzyść klienta.

Jak wyjść z takiej sytuacji?

Jeżeli dojdzie w naszym, lub naszych bliskich, życiu do takich sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów i zatrudnić kancelarię prawną do pomocy, np. skorzystać z usług profesjonalisty, by to firma prawnicza reprezentowała naszą sprawę w sądzie i w najlepszy możliwy sposób rozwiązała naszą trudną sytuację. Niestety często okazuje się, że wygrać tego typu sprawę może być bardzo trudno, jeżeli zdecydujemy się toczyć naszą batalię samodzielnie, bez pomocy osób zaznajomionych z prawem i znających wszystkie możliwe pomoce prawne, z których można skorzystać.