Uzależnienie jest przewlekłą, nawracającą chorobą, która polega na szukaniu ulgi poprzez zażywanie i nadużywanie substancji lub poprzez pewne specyficzne zachowania.

Rozwój tych zachowań oznacza dla osoby uzależnionej niemożność ich kontrolowania, trudności w powstrzymywaniu się od nich, pragnienie konsumpcji, zmniejszenie rozpoznawania problemów wynikających z uzależnienia i w relacjach interpersonalnych, a także dysfunkcjonalne reakcje emocjonalne. A wszystko to powoduje to problemy w życiu osoby uzależnionej, wpływając na jakość jej życia.

Skutki uzależnienia

Uzależnienia mogą prowadzić do poważnych problemów natury zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta. Ważne jest, aby wykryć je we wczesnym stadium, aby uzyskać skuteczną diagnozę i leczenie. Z tego powodu bardzo ważna jest współpraca przyjaciół i rodziny, zarówno w zakresie wykrywania, leczenia, jak i obserwacji przebiegu tego procesu.

Często osoby uzależnione mają problemy zdrowotne wynikające z nałogu, zwłaszcza w przypadku substancji toksycznych. Mogą to być choroby serca, płuc, nowotwory lub problemy ze zdrowiem psychicznym. Również uzależnienie od seksu lub narkotyków może zwiększyć ryzyko poważnych infekcji, takich jak HIV lub zapalenie wątroby typu C.

Wraz z uzależnieniami często występują również choroby psychiczne. Niektóre zaburzenia, takie jak lęki, schizofrenia lub depresja, mogą wynikać z zażywania narkotyków lub pogarszać się w jego wyniku. Uzależnienia mogą także prowadzić do problemów psychicznych, takich jak depresja, dwubiegunowość czy schizofrenia.

Wreszcie, uzależnienia mogą wpłynąć również na innych i wyrządzić im krzywdę, zwłaszcza w przypadku kobiet ciąży, ale także z powodu stresu lub lęku.

Czy problem mnie dotyczy? Objawy uzależnienia

Objawy, czy dana osoba jest uzależniona czy też nie, będą się różnić w zależności od uzależnienia, którego doświadcza pacjent i jego indywidualnych cech osobowości. Istnieje jednak kilka wspólnych oznak w większości przypadków uzależnienia:

utrata kontroli nad ilością stosowanych substancji, z okresami kompulsywnego używania wpływającymi na całe życie osoby,

sięganie po alkohol/ narkotyki przy każdej możliwej sposobności,

– kwestionowanie przed samym sobą zaistniałego problemu,

– popadanie w smutny nastrój,

– drażliwość,

– pogorszenie jakości życia,

– zaprzeczanie lub samooszukiwanie się,

lęk,

obsesja,

– niepokój lub nadmierne zamartwianie się,

– bezsenność,

poczucie winy,

Badania medyczne w kierunku uzależnień

W pierwszej kolejności istnieją testy autodiagnostyczne, które mogą być wykonane przez osoby z objawami uzależnienia lub członków rodziny, aby dokonać pierwszej oceny stopnia zaawansowania problemu uzależnienia. W wielu przypadkach osoby najbliższe, takie jak przyjaciele i członkowie rodziny, są tymi, którzy zauważają pierwsze fizyczne lub psychiczne oznaki lub zachowania świadczące o uzależnieniu.

Specjaliści stosują różne kryteria diagnostyczne, aby wykryć ewentualne uzależnienia:

testy na uzależnienie od narkotyków: testy te są użytecznym narzędziem w wykrywaniu, diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia.

historia choroby: ważne jest, aby znać historię rodziny w celu ustalenia pełnego obrazu klinicznego.

badanie fizykalne: istnieje kilka kluczowych objawów, które specjalista może zidentyfikować podczas pełnego badania fizykalnego.

ocena psychopatologiczna.

Jakie są przyczyny uzależnienia?

Przyczyny uzależnień są wielorakie i oddziałują na siebie w złożony sposób, prowadząc do zaburzeń uzależnieniowych. Przyczyny są różne u każdego pacjenta, dlatego każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie i należy przeprowadzić badanie historii osobistej i rodzinnej, aby móc postawić najwłaściwszą diagnozę.

Czynniki osobowościowe odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju uzależnienia. Istnieją pewne specyficzne cechy, takie jak trudności w zarządzaniu własnymi uczuciami lub niska tolerancja frustracji, które to ułatwiają powstawanie zaburzeń nałogowych.

terapia

Czy można zapobiec uzależnieniom? Leczenie uzależnień tarnowian

Uzależnieniom trudno jest zapobiec, ale istnieją czynniki ryzyka, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Należą do nich:

czynniki społeczne: życie w środowisku o bardzo niekorzystnych warunkach.

czynniki rodzinne: brak więzi rodzinnych lub członkowie rodziny uzależnieni od narkotyków.

czynniki personalne: problemy behawioralne lub niska samoocena.

W przypadku procesu wychodzenia z nałogu osób uzależnionych, niezmiernie ważna jest reakcja otoczenia. Im szybciej podejmiemy walkę z nałogiem i leczenie uzależnień tarnowian, tym mniej szkód wyrządzi on nam samym.