Bez wątpienia sprawa rozwodowa jest bardzo stresującą sytuacją, z którą musimy się zmierzyć. Ogrom emocji, które nam towarzyszą, nie ułatwiają sytuacji.

W takich przypadkach wato udać się do adwokata. Jego doświadczenie i profesjonalizm okaże się bardzo pomocne w sprawnym przebiegu procesu rozwodowego.

Czy obecność adwokata jest konieczna?

To od nas zależy, czy skorzystamy z pomocy adwokata, czy też nie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że rozwód jest traumatycznym przeżyciem a decyzje, które zapadną podczas rozprawy, mogą rzutować na resztę naszego życia. W takim przypadku warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalisty. Pomoże on nie tylko w sporządzeniu odpowiednich dokumentów i wniosków, ale również przygotuje nas do rozprawy sądowej. Obecność prawnika sprawi, że nic nas nie zaskoczy. Będziemy o wiele spokojniejsi, wiedząc, że towarzyszy nam ktoś, kto troszczy się o nasze dobro i będzie nas wspierał na każdym etapie postępowania.

Co najlepiej ustalić przed rozprawą sądową?

Chcąc uniknąć dodatkowego stresu i ciągnącej się rozprawy rozwodowej dobrze jest wcześniej ustalić cztery ważne kwestie. W takim przypadku pomoc adwokata okaże się nieoceniona.

Pierwsza to rozwód z orzeczeniem o winie albo bez orzekania. Jeśli jedna ze stron ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, należy to udowodnić, przedstawiając dowody na potwierdzenie tej tezy. Taki pozew możemy złożyć, jeśli doświadczyliśmy ze strony współmałżonka np.: stosowania przemocy fizycznej, nadużywania alkoholu, czy zdrad. Należy pamiętać, że dowody muszą być niepodważalne.

Jeśli decydujemy się natomiast na rozwód bez orzekania o winie, musimy mieć na uwadze, że na takie rozwiązanie konieczna jest wspólna zgoda małżonków. Na pewno w takim przypadku postępowanie sądowe będzie krótsze i mniej bolesne.

Drugą istotną kwestią jest podział majątku. Niewielu małżonków decyduje się na podpisanie intercyzy, która znacznie ułatwia uregulowanie spraw związanych z posiadanym dobytkiem. W przypadku rozwodu każda ze stron zatrzymuje swój majątek zgodnie z ustaleniami podpisanymi w umowie. Nie obowiązuje ich wspólnota majątkowa.

Jeśli nie mamy podpisanej umowy o rozdzielności majątkowej, sprawa jest bardziej skomplikowana. W takiej sytuacji możemy:

– każdemu małżonkowi przyporządkować dane dobra, wtedy staje się on jedynym właścicielem,

– jedno z małżonków otrzymuje konkretny majątek, ale musi spłacić drugiego,

– całość dobytku zostaje spieniężona, a uzyskany dochód zostaje podzielony wspólnie.

Najczęściej małżonkowie decydują się na pierwszy lub drugi sposób podziału majątku. W takiej sytuacji adwokat będzie bardzo potrzebny. Nie jest on bowiem zaangażowany emocjonalnie, co pozwoli na pełen profesjonalizm.

rozwód Szczecin

Trzecią istotną kwestią jest opieka nad dziećmi. Warto przed rozprawą porozumieć się co do sprawowanej władzy rodzicielskiej oraz ustalić terminy kontaktów. Adwokat ze Szczecina specjalizujący się w rozwodach pomoże sporządzić odpowiednią umowę, która znacznie ułatwi postępowanie sądowe. Należy pamiętać, że istnieje możliwość ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego z małżonków. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy dzieci doświadczyły przemocy domowej.

Czwartą sprawą jest ustalenie alimentów, a także ich wysokość. Należy pamiętać, że obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Nie ma ustalonego schematu wysokości zasądzonej kwoty. Przy określeniu należności trzeba uwzględnić wszystkie potrzeby dziecka. Co więcej  należy wziąć pod uwagę koszty odbiegające od przeciętnych (np. leki).

Jak przebiega rozprawa sądowa?

Pierwszą czynnością, którą wykonuje sędzia, jest sprawdzenie listy obecności, a także zweryfikowanie, kto stawił się na rozprawie. Następnie zadaje on kilka pytań stronom postępowania, a później przychodzi czas na przesłuchanie świadków. Małżonkowie mają prawo do zadawania im pytań, lecz w następnej kolejności są przesłuchiwane strony postępowania. Mają oni również prawo odnieść się do zeznań świadków. Po tych czynnościach następuje ogłoszenie wyroku.

Pomoc prawnika na pewno korzystnie wpłynie na sprawny przebieg procesu sądowego. Jego profesjonalizm z pewnością ułatwi nam przejście przez cały proces rozwodu. W takich sytuacjach warto mieć przy sobie osobę, która zadba o nasze interesy, przygotuje nas mentalnie na tok całego postępowania, a także wesprze i doradzi najlepsze dla nas rozwiązania.