Przemysł stanowi jedno z największych źródeł zanieczyszczenia środowiskowego i śladu węglowego generowanego przez współczesne społeczeństwa na całym świecie. Produkcja energii, paliwa kopalne, przemysł wydobywczy, transport oraz różnego rodzaju fabryki i zakłady przemysłowe zużywają mnóstwo energii i generują ogromne ilości zanieczyszczeń by móc zaspokoić potrzeby rynkowe i oczekiwania konsumentów. Wraz z rosnącą świadomością społeczną podnosi się jednak coraz częściej temat inwestowania w bezpieczniejsze środowiskowo działania, a od firm oczekuje się, aby coraz skuteczniej obniżały swój ślad węglowy i wkład w zanieczyszczanie środowiska. Czy wiesz jak duży ślad węglowy generuje Twoja firma i w jaki sposób możesz go obniżyć?

Jakie firmy generują szczególnie duży ślad węglowy?

Ślad węglowy, czyli całkowita ilość gazów cieplarnianych emitowana przez przedsiębiorstwo, człowieka lub związana z całym cyklem życia danego produktu to jedna z najważniejszych jednostek współczesnych działań środowiskowych. Produkcja coraz większej ilości gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla jest łączona bezpośrednio ze wzrostem średniej temperatury i globalnym kryzysem klimatycznym. O ograniczenie emisji powinien postarać się każdy, niezależnie od tego jaka jest skala produkowanych przez niego spalin w stosunku do śladu węglowego całej planety. Nawet drobne zmiany mogą przynieść wyraźne efekty.

Jak wygląda to jednak w praktyce? Jakie firmy generują szczególnie duży ślad węglowy i powinny rozważyć wdrożenie poważnych zmian w celu jego minimalizacji? Głównymi obszarami problematycznymi jest w dalszym ciągu przemysł ciężki, przemysł wydobywczy oraz energetyka oparta na paliwach kopalnych. Organizacje działające w tych sektorach mają największą pracę do wykonania i to na nich skupiają się przede wszystkim wprowadzany handel emisjami i limity dotyczące dopuszczalnej emisji gazów cieplarnianych przez jedno przedsiębiorstwo. W nieco mniejszej skali o poprawę swojego śladu węglowego powinny zadbać przede wszystkim firmy transportowe oraz te, których działanie opiera się ściśle na wykorzystaniu usług transportowych.

Poprzez optymalizację wielu działań, wykorzystywanie materiałów z odzysku, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i lepsze zarządzanie potrzebami transportowymi możliwe jest ograniczenie emisji i śladu węglowego bez utraty zdolności pracy czy zysków przedsiębiorstwa.

Obliczanie śladu węglowego
Dla prowadzenia rozsądnej polityki proekologicznej konieczne jest obliczenie śladu węglowego, który generuje Twoja firma. Możesz to zrobić samodzielnie, po odpowiednim szkoleniu albo skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Jak wyliczyć ślad węglowy przedsiębiorstwa?

Wyliczenia śladu węglowego firmy mogą opierać się o różnego rodzaju kalkulatory dostępne online lub przy wsparciu specjalistów z niezależnych jednostek zewnętrznych odpowiedzialnych także za certyfikację firm w zakresie norm środowiskowych. Co do zasady, ślad węglowy może być wyliczony dla cyklu życia poszczególnych produktów oraz całego przedsiębiorstwa, metodą od kołyski do bramy lub od kołyski do grobu. W pierwszym przypadku wylicza się ślad węglowy od momentu wydobycia surowców po moment opuszczenia przez produkt zakładu produkcyjnego, drugi zakłada dodatkowe wyliczenie śladu węglowego produktu będącego już w użytku i aż do czasu jego utylizacji.

Chcąc wyliczyć ślad węglowy firmy warto przede wszystkim przeprowadzić dogłębną kontrolę i analizę działań całego przedsiębiorstwa, skupiając się na wszystkich aspektach i procedurach wpływających na zwiększenie śladu węglowego.

Wykorzystanie transportu, zużycie energii, wykorzystywane technologie produkcyjne, wykorzystanie materiałów biodegradowalnych i z recyklingu, gospodarowanie odpadami czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii to tylko niektóre aspekty mogące wpłynąć bezpośrednio na podwyższenie lub skuteczne obniżenie śladu węglowego Twojej firmy.

Skuteczne sposoby na obniżenie śladu węglowego firmy

Bycie firmą odpowiedzialną środowiskowo niesie za sobą wiele korzyści wizerunkowych, ułatwia spełnianie obowiązujących przepisów i standardów w zakresie śladu węglowego i emisji spalin, a także poprawia konkurencyjność firmy na rynku. Podjęcie kroków w kierunku obniżania śladu węglowego firmy wcale nie musi jednak od początku obejmować drogich inwestycji i poważnych zmian w prowadzeniu firmy. Dobrym punktem startowym jest przyjrzenie się drobnym działaniom mającym wpływ na zanieczyszczenie środowiska – gospodarka odpadami w firmie, stosowanie materiałów możliwych do poddawania recyklingowi czy lepsze zarządzanie transportem i zrównoważenie łańcucha dostaw wystarczą, aby wprowadzić pierwsze zmiany i kroki w stronę większej świadomości środowiskowej firmy.

Dobrym sposobem na poszerzenie swoich perspektyw i odkrycie możliwych sposobów na obniżenie śladu węglowego będzie uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach poświęconych zarządzaniu polityką środowiskową firmy. Organizowane m.in. przez Bureau Veritas cykle szkoleń są dedykowane zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw i poprzez pracę na przykładach, analizę obowiązujących przepisów oraz zgłębienie tematyki śladu węglowego ułatwiają przygotowanie swojej firmy do działania na rzecz, a nie przeciw środowisku.