Uzależnienia są trudne do pokonania, gdyż pozostają silnie zakorzenione w psychice człowieka. Ich leczenie jest długotrwałe i wymaga wsparcia ze strony specjalistów. Osoby uzależnione powinny mieć przy tym świadomość, że nałóg jest czymś, co będzie im towarzyszyć przez całe życie.

Jest to spowodowane faktem, iż nawet po zakończonej terapii uzależniony nie będzie mógł sięgnąć po substancję, od której jest uzależniony, gdyż bodziec tego typu jest w stanie ponownie uruchomić serię destrukcyjnych zachowań. Utrzymanie abstynencji staje się misją na całe życie i właśnie z tego powodu uznaje się, iż uzależnienia nie da się całkowicie wyleczyć. 

Ryzyko powrotu do nałogu po zakończonej terapii

Zakończenie terapii, choć niewątpliwie jest dużym osiągnięciem dla osoby uzależnionej, nie stanowi końca walki z nałogiem. Leczenie każdego uzależnienia to długotrwały proces, którego najtrudniejszy okres nie przypada na czas terapii podstawowej i pierwszego pobytu w ośrodku, lecz na długo po nim – w wypadku alkoholizmu może to być nawet dwa lata od zaprzestania picia. Po zakończonej terapii zmagająca się z nałogiem osoba musi poukładać swoje sprawy i nauczyć się żyć bez uzależnienia. Rozpoczynanie nowego, zdrowszego życia stanowi wielkie wyzwanie. Na drodze do celu stają codzienne stresy i liczne pokusy wystawiające trzeźwość na próbę. Składa się to na ryzyko powrotu do nałogu, a już nawet pojedynczy epizod złamania abstynencji może oznaczać konieczność rozpoczęcia walki od samego początku. 

Co robić, by nie dopuścić do powrotu do nałogu?

Utrzymanie abstynencji dla wielu uzależnionych okazuje się zadaniem trudniejszym od samego aktu zerwania z nałogiem. By nie dopuścić do powrotu do nałogu, warto zastosować się do kilku wskazówek, które mogą okazać się pomocne w utrzymaniu abstynencji. 

  • Zmień sposób myślenia o nałogu 

W utrzymaniu abstynencji pomocne jest dokonanie zmiany w sposobie myślenia o nałogu. Dla wielu osób uzależnienie rozwinęło się na skutek poszukiwania poczucia komfortu i miejsca, do którego można uciec przed rzeczywistością. Zdanie sobie sprawy z faktu, iż nałóg nie tylko nie pomaga, lecz także powoduje dodatkowe problemy w życiu, pozwala skuteczniej bronić się przed powrotem do uzależnienia. 

  • Zaplanuj swój dzień  

Osoby walczące z uzależnieniem powinny uporządkować swój styl życia, w czym pomaga szczegółowe planowanie przebiegu dnia. Utrzymanie rutyny pozwala zapobiegać sytuacjom, które mogą powodować chęć powrotu do nałogu. 

  • Dbaj o swoje zdrowie 

Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne pomaga w zachowaniu trzeźwości. Istotne są zdrowe odżywianie, spożywanie posiłków w regularnych odstępach i ograniczenie spożycia substancji takich, jak nikotyna, kofeina oraz cukier. Wskazane jest ponadto utrzymanie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej. 

  • Naucz się rozpoznawać ryzyko 

W zapobieganiu chęci powrotu do nałogu niezwykle ważne jest poprawne rozpoznawanie sytuacji oraz impulsów mogących prowadzić do złamania abstynencji. Są to najczęściej sytuacje stresowe oraz czynności, emocje, a także osoby mające związek z uzależnieniem. 

W celu niedopuszczenia do powrotu do nałogu polecane jest ponadto stworzenie efektywnego systemu wsparcia, który pozwoli na dzielenie się przemyśleniami i przeżyciami w trudnych, zagrażających abstynencji chwilach. Pomocne są spotkania grup Anonimowych Alkoholików, kontakt z zaprzyjaźnionymi osobami trwającymi w trzeźwości oraz specjalistycznymi poradniami dla uzależnionych. Niezwykle istotne jest również wsparcie bliskich. W sytuacji, w której występuje szczególnie silne zagrożenie abstynencji, warto zdecydować się na podjęcie stosownej terapii w ośrodku leczenia uzależnień. 

mężczyzna w kajdankach

Terapia pogłębiona w leczeniu nałogów – terapia uzależnień w Łodzi

Leczenie uzależnienia w Ośrodku Terapii Uzależnień w Łodzi rozpoczyna się od terapii podstawowej, która pozwala pacjentowi uzmysłowić sobie destrukcyjne skutki nałogu dla różnych sfer życia, a także nabyć kompetencje umożliwiające mu powrót do życia w trzeźwości. Trwa ona od czterech do ośmiu tygodni – po tym czasie uzależniony opuszcza ośrodek i stawia czoło codzienności. Często zdarza się jednak, że wyzwania codziennego życia stają się zbyt przytłaczające dla osób wciąż toczących walkę z nałogiem. W odpowiedzi na ich potrzeby stworzona została terapia pogłębiona, której zajęcia prowadzone są zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Jej celem jest nauczenie pacjenta radzenia sobie z problemami w różnych sferach życia, będących konsekwencją uzależnienia i zaburzonego funkcjonowania rodziny uzależnionego.