W Polsce wizyty u psychologów i psychoterapeutów dopiero w ostatnich latach zaczęły zyskiwać popularność i tracić swoje negatywne konotacje, choć oczywiście w dalszym ciągu wiele osób wolałoby się nie przyznawać do korzystania z pomocy specjalisty.

Tymczasem wizyta u psychoterapeuty jest jedną ze skuteczniejszych metod radzenia sobie z problemami rozwojowymi i psychiki, które nie koniecznie oznaczają coś negatywnego – każdy od czasu do czasu z czymś sobie nie radzi i w wielu przypadkach to właśnie terapeuta potrafi pomóc najlepiej.

Kiedy zatem należy udać się do psychoterapeuty i w jaki sposób może on przyczynić się do poprawy naszego samopoczucia?

Kim jest psychoterapeuta?

Aby móc podjąć temat psychoterapii i tego w jakich sytuacjach może okazać się ona niezastąpiona, warto zrozumieć kim tak naprawdę jest psychoterapeuta i w jaki sposób odróżnia się od psychologa i psychiatry. Nie jest on bowiem ani jednym, ani drugim – psychoterapia to zupełnie odrębna dziedzina u której podstaw może, ale nie musi leżeć wykształcenie psychologiczne.

psychoterapeuta

Psychoterapeuci to specjaliści, którzy po ukończeniu studiów na poziomie magisterskim (w dowolnej dziedzinie) ukończyli kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii i uzyskali certyfikat uprawniający ich do wykonywania zawodu. W zakres ich szkolenia wchodzą między innymi różne nurty psychoterapeutyczne, z których specjaliści zwykle wybierają jeden, który posłuży za ich główną metodę działania.

Do najpopularniejszych należą dziś niewątpliwie podejście poznawczo-behawioralne, humanistyczno-egzystencjalne i psychodynamiczne, a także podejście Gestalt stosowane często podczas pracy z dziećmi autystycznymi.

Na czym polega psychoterapia?

Istnieje wiele metod stosowanych w nowoczesnej psychoterapii, dobieranych indywidualnie do potrzeb i problemów konkretnego pacjenta. Wszystkie je łączy element rozmowy, która ma otworzyć pacjenta na problem i wspomóc go podczas jego przepracowywania i pokonywania. Psychoterapia ma pozwolić pacjentowi na lepsze poznanie siebie i powrót do pewnej równowagi psychicznej, zaburzonej poprzez konkretne wydarzenie lub serię wydarzeń.

Terapeuta, poprzez stosowanie odpowiednich metod stara się wywołać u pacjenta określoną zmianę psychiczną, chcąc tym samym pokonać doskwierające mu lęki i fobie lub wspomóc jego rozwój osobisty. Zmiany te dotyczą przede wszystkim sposobów, w jakie pacjent przeżywa konkretne wydarzenia, jego procesów myślowych, stosunku do wydarzeń przeszłych i tego jaki wpływ mają one na teraźniejszość, a także poszczególnych kompetencji emocjonalnych, motywacji i samooceny pacjenta.

Choć psychoterapia opiera się w głównej mierze na rozmowie i próbie zrozumienia problemów i zmiany nastawienia do nich, wielu psychoterapeutów (szczególnie tych pracujących z dziećmi) wykorzystuje w swojej pracy inne aktywności takie jak pisanie, rysowanie, oglądanie fotografii czy odgrywanie scen. Tu po raz kolejny specyficzne czynności są dobierane ze względu na indywidualny charakter pacjenta i to, co zdaje się pomagać mu najbardziej.

Kiedy należy udać się do psychoterapeuty?

Każdy zmaga się w życiu z wieloma problemami, jednak ich samodzielne opanowanie nie zawsze jest możliwe ze względu na określone zahamowania, lęki czy zwyczajne przytłoczenie wagą problemu. Jeśli więc czujemy, że problemy wymykają się spod kontroli a nieracjonalne zachowania zaczynają przejmować kontrolę nad naszym życiem, konsultacja z psychoterapeutą może okazać się jedynym sensownym wyjściem z impasu.

psychoterapeuta-wizyta

To dzięki pracy i rozmowie z terapeutą możemy w bardzo kontrolowanym środowisku dostrzec nie tylko to, że nasze zachowania są nieracjonalne, ale i to że w głębi ducha wiemy, jak je rozwiązać. Z pomocą psychoterapeuty możemy pokonać swoje lęki, zahamowania i personalne przeszkody (spowodowane na przykład traumą), ale też wszelkiego rodzaju kryzysy osobiste i problemy rozwojowe powstrzymujące nas przed podejmowaniem dobrych decyzji życiowych.

Choć psychoterapeuta nie zawsze posiada wykształcenie psychologiczne (i często jest przez to traktowany jako mniej istotny), w rzeczywistości to właśnie psycholog może skierować swojego podopiecznego na psychoterapię w momencie, gdy jego problemy wymagają bardziej specjalistycznej pomocy.

Podobna sytuacja może pojawić się po wizycie u psychiatry, gdy okaże się że leczenie farmakologiczne najlepiej połączyć tu właśnie z pracą pacjenta nad sobą podczas psychoterapii. Większość ludzi wybiera pomoc z własnej woli, czując wszechogarniającą niemoc i niemożność poradzenia sobie z pozornie banalnymi problemami.