Główną funkcją programu Melpe oferowanego przez firmę LTB sp. z o.o z Wrocławia jest wygodna i prosta ewidencja rozrachunków przy miesięcznym abonamencie od 6 zł. Program pozwala na przegląd rozliczonych, jak i nierozliczonych dokumentów z podziałem na należności i zobowiązania, możliwość fakturowania kontrahentów oraz kompensaty dokumentów handlowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą programu do fakturowania na stronie internetowej firmy.

Informacje na temat firmy

Adres: ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław

Telefon: 48 502 775 919

Poczta: info@melpe.pl

Strona internetowa: https://melpe.pl/