Finansowanie terroryzmu i działania z zakresu prania brudnych pieniędzy są oczywiście niezgodne z prawem i podlegają surowym karom w wielu państwach na całym świecie.

Od 2016 roku w Polsce obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, z którą zgodność oznacza podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa uniemożliwiających podejmowanie przez przedsiębiorstwa nielegalnych działań finansujących terroryzm. Firmy, których obowiązkiem stało się wdrożenie nowych reguł i wytycznych dyrektywy AML powinny zwrócić się o pomoc do prawników, którzy oferując usługi AML pomagają w sprawnym i skutecznym wdrożeniu niezbędnych zabezpieczeń.

Na czym skupia się obsługa AML i kto powinien z niej korzystać?

Ustawa o AML – na czym to polega?

AML (anti-money laundering) to ogólnie przyjęte określenie ustawy obowiązującej w Unii Europejskiej od 2015 roku i wymagań, jakie ta wprowadza dla przedsiębiorstw w obrębie sektora finansowego w ramach zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Dotychczas zasady wprowadzone w UE i poszczególnych krajach Europy dotyczyły głównie standardowej definicji sektora finansowego, jednak obecnie o wdrożenie wytycznych normy powinni zadbać także przedsiębiorcy działający w dziedzinie nowych technologii, obrocie kryptowalut, czy giełd i kantorów kryptowalutowych. Nowoczesne formy wymiany finansowej umożliwiają zarabianie i handel bez wykorzystania tradycyjnych walut i ze względu na brak regulujących je przepisów, wciągnięcie ich pod zasady AML było jedynym słusznym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć wykorzystywania kryptowalut w złych celach.

pranie brudnych pieniędzyAby spełnić wymagania AML, firmy powinny uzupełnić swój system zarządzania ryzykiem o wytyczne AML. W praktyce oznacza to konieczność dokładnego zrozumienia treści dyrektywy, stworzenia nowych procedur działania i przyjęcia określonych ról i stopnia odpowiedzialności przez kierownictwo firmy. To właśnie w tym miejscu przedsiębiorcy mogą skorzystać na prawniczej obsłudze AML oferowanej przez doświadczone kancelarie prawne – na przykład KHG Group z Wrocławia.

Wgłębienie się w niuanse i zagadnienia związane z ustawą pomoże łatwiej wdrożyć oparty o nią system zarządzania ryzykiem i zminimalizować zagrożenie uczestniczenia w praniu pieniędzy bądź finansowaniu terroryzmu.

Najważniejsze obszary działania w ramach obsługi AML

Kancelarie prawne oferujące specjalistyczną pomóc z zakresu wdrażania i stosowania się do wytycznych dyrektywy AML skupiają swoją ofertę przede wszystkim na przygotowaniu przedsiębiorców do tworzenia zupełnie nowych, zgodnych z wytycznymi standardów działania. Aby stworzyć właściwy system zarządzania ryzykiem konieczne jest przeprowadzenie audytu, którego dokładność wpłynie bezpośrednio na poprawę działań i spełnianie wytycznych normy – przygotowanie go we współpracy z prawnikami i przeanalizowanie wszystkich działań i raportów powstałych po audycie wstępnym umożliwia zlokalizowanie obszarów ryzyka i pracę nad nimi.

Obsługa AML może skupić się nie tylko na formalnym przygotowaniu podstaw do wdrożenia nowego systemu zarządzania ryzykiem, ale też zorganizowaniu świadomości i odpowiedzialności za działania wśród kierownictwa i pracowników firmy. Konsultacja z prawnikami powinna odbywać się na każdym etapie przygotowywania i wdrażania procedur wewnętrznych zgodnych z AML – rozwiązanie takie pozwoli skupić się na niuansach obowiązującej dyrektywy, a jednocześnie uniemożliwi popełnienie podstawowych błędów i stworzenie luk prawnych mogących zaważyć na późniejszej niezgodności z normą i nałożeniu kar finansowych oraz odpowiedzialności karnej.

Obsługa AML dla sektora finansowego

usługi amlUsługi z zakresu obowiązującej dyrektywy unijnej w sprawie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy kierowane są do przedsiębiorstw objętych ustawowo koniecznością stosowania wytycznych AML. Do grupy tej należą wszystkie firmy działające w obrębie sektora finansowego oraz kryptowalut.

W praktyce oznacza to wszystkie – banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,  instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agencje rozliczeniowe, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową, pośredników nieruchomości, a także przedsiębiorców, którzy przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach.

Niedopełnienie obowiązków AML jest na bieżąco weryfikowane i przedsiębiorstwa, które pomimo obowiązku nie będą w stanie udowodnić pełnej zgodności z dyrektywą mogą zostać ukarane finansowo bądź w formie kary pozbawienia wolności, zależnie od wielkości przewinienia i jego konsekwencji. Mając to na uwadze warto korzystać z pomocy tych, którzy pomogą upewnić się o pełnej zgodności działań Twojej firmy z AML.