Edukacja
Gdzie studiować ? – kierunek Szkocja

Młody człowiek po ukończeniu liceum lub technikum i zdaniu matury ma szerokie spektrum możliwości rozwoju