Prawie każda religia posiada swoją świętą księgę. To jest chyba jedna z tych rzeczy, które bardziej łączy niż dzieli. Oczywiście każda z tych ksiąg różni się od siebie, często bardzo diametralnie. Katolicy, prawosławni i protestanci mają Pismo Święte, muzułmanie Koran, a żydzi Torę. Wszystkie one są uważane za święte i natchnione. Jednak treściowo się one różnią, dlatego warto się przyjrzeć podstawowym dysproporcjom, szczególnie skupiając się na Koranie i Biblii. Podstawowym znakiem zapytania jest to, że w Islamie wierzą w Allaha, który rzekomo jest tym samym Bogiem, w którego wierzą chrześcijanie.

Jak należy rozumieć treści zawarte w pismach?

Zwykły szary człowiek mógłby podejrzewać, że treści zawarte w jednej i drugiej księdze, jeśli nie są takie same, to są przynajmniej do siebie bardzo podobne. Jednak tak nie jest i to jest główne zapytanie. Dlaczego? Przede wszystkim wszelkich różnic należy szukać u podstaw. Oba wyznania wierzą w tego samego Stwórcę, ale wywodzą się one od różnych „założycieli”. Kościołowi Katolickiemu początek dał sam Jezus Chrystus- Bóg, a muzułmanów „zapoczątkował ” prorok Mahomet, który po rzekomym objawieniu zaczął rozpowszechniać zupełnie nowe zasady religijne. Tu widać największą przepaść między tymi dwiema religiami: jedna została założona przez Boga, druga przez człowieka. Nie powinno zatem już nikogo dziwić to, że księgi święte wyznawców obu religii tak bardzo się różnią.

wersy pisma świętego

Także wizerunek Boga jest całkowicie różny zarówno w Piśmie Świętym, jak i w Koranie. Bóg katolików jest Bogiem, który chce być i jest bardzo blisko człowieka; uczynił to szczególnie za sprawą zesłania na świat swojego Syna- Jezusa Chrystusa. Bóg przyszedł na świat, by człowiek miał niejako łatwiejszy dostęp do Niego, aby ułatwić nawiązanie przyjacielskiej relacji opartej na całkowitym zaufaniu. Natomiast Allah jest Bogiem bardzo odległym i nieodgadniętym, i nie ma możliwości nawiązania z nim bliższej relacji przez personalne spotkanie. Poza tym muzułmanie nie wierzą w to, że Wszechmogący mógłby zniżyć się do poziomu ludzi. Dla nich jest to całkowicie niemożliwe, katolicy natomiast poznają swojego Stwórcę głównie za pomocą Boga – Człowieka Jezusa, który tak jak wszyscy ludzie cierpi, raduje się, posiada wolną wolę i emocje. Kolejną różnicą w obrazie Boga jest taka, że Islam całkowicie odrzuca istnienie Trójcy Świętej, a jak wiadomo w Piśmie Świętym wyraźnie jest mowa o jednym Bogu w trzech Osobach. Jeżeli chcesz zgłębić swoją wiedzę na temat świętej księgi, zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca – znajdziesz tam Pismo Święte w atrakcyjnej cenie. Pamiętaj, że Pismo Święte możesz również sprezentować, np. z okazji zbliżających się I Komunii Świętych w całym kraju.

Najważniejsze różnice

Jak widać już zostało przedstawionych wiele rozdźwięków między Allahem a Bogiem z Biblii, a to jeszcze nie wszystko. Kolejną dysproporcją między tymi dwoma wyobrażeniami jest taka, że Stworzyciel na kartach Pisma Świętego jest kochającym Ojcem, stałym w swoich postanowieniach i całkowicie wart zaufania Mu, Allah natomiast jest kimś bardzo chwiejnym, który może zmienić swoje postanowienia w jednej chwili nie bacząc na nic i na nikogo; jest zatem niegodzien, aby mu zaufać. Także o jego miłości niewiele można wyczytać z kart Koranu, który głównie skupia się na jego przekraczającej ludzkie wyobrażenie naturze. Na ten moment zdaje się, że wystarczy argumentów próbujących uświadomić, że Koran i Pismo Święte zdecydowanie bardziej różnią się od siebie.