W czasach, gdy bardzo trudne jest utrzymanie rodziny tylko przez jednego pracującego rodzica, żłobki wydają się być wybawieniem. Przyjmowane są do nich maluszki już od 6 tygodnia życia, najstarsze dzieci mają zwykle trzy lata – zapewniona jest im opieka, żywienie, a w niektórych placówkach zajęcia dodatkowe takie jak muzyka, rytmika, czy nauka języków obcych. Dziećmi zajmują się odpowiednio wykwalifikowani opiekunowie, posiadający niezbędne przy opiece nad maluszkami wykształcenie oraz umiejętności.

Edukacja dofinansowana

Tak jak w przypadku wszystkich innych placówek edukacyjnych, istnieją żłobki publiczne, finansowane w całości przez państwo, oraz żłobki prywatne, które rodzice muszą opłacać z własnej kieszeni. I tu pojawia się pytanie – który wybrać?
Bardzo ważnym kryterium jest kryterium ekonomiczne – nie wszystkich rodziców stać na płacenie za opiekę nad ich dziećmi. Mimo tego, że często żłobki prywatne mają nowocześniejsze budynki, sprawniejsze sprzęty, bardziej doświadczoną kadrę opiekuńczą, bariera finansowa często jest nie do pokonania. Jak zatem posłać swoje dziecko do publicznego żłobka?

Państwowe żłobki

Większość ludzi woli nie płacić za coś, co może mieć za darmo – nie inaczej jest w przypadku placówek edukacyjnych. Chętnych jest wielu, a miejsc, niestety, znacznie mniej. Z tego też powodu corocznie przeprowadzane są tak zwane rekrutacje. By wziąć w niej udział należy wypełnić stosowny protokół i złożyć w wybranym żłobku. Co ważne, w każdym mieście regulamin rekrutacji wygląda nieco inaczej i należy upewnić się, czy można złożyć podanie tylko do jednego żłobka, co ma na przykład miejsce we Wrocławiu, lub do kilku.
W podaniu rekrutacyjnym opisuje się swoją sytuację życiową i finansową, za co przyznawane są punkty – im więcej punktów, tym maluch ma większą szansę na dostanie się do żłobka. Punkty przyznawane są za między innymi za pracę obojga rodziców (w oparciu o umowę o pracę), niepełnosprawność rodziców, wychowywanie dziecka przez tylko jednego z rodziców, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, lub zastępczej. Niekiedy dodatkowo punktowane jest zameldowanie dziecka w tak zwanym ‘rejonie’ żłobka, mimo, że teoretycznie żłobki nie są objęte rejonizacją. Łatwo zauważyć, że rodzice pracujący na umowie zlecenie, posiadający jedno dziecko i mieszkający daleko od wybranego żłobka nie mają zbyt wielkiej szansy na miejsce dla swojej pociechy.

Żłobki prywatne

Gdy rodzice posiadają odpowiednie zaplecze finansowe, mogą wtedy posłać dziecko do żłobka prywatnego, do których z wiadomych względów łatwiej się dostać. Przeciętne opłaty za prywatny żłobek kształtują się na poziomie około 600-700 złotych miesięcznie, w skład której wchodzi wyżywienie, zajęcia edukacyjne i oczywiście opieka przez 7-8 godzin dziennie. Nie jest to tania zabawa.
Dla mniej zamożnych rodziców pozostaje alternatywa w postaci pomocy rodziny oraz nadzieja, że liczba miejsc w żłobkach niebawem się zwiększy.