Psychoterapia psychodynamiczna uznawana jest za najnowocześniejszą i najbardziej skuteczną formę współczesnej terapii psychologicznej. Wymaga od psychologa i terapeuty otwartości, zrozumienia i empatii w stosunku do rozmówcy, natomiast od pacjenta wymaga zaufania, umiejętności dzielenia się swoimi problemami i przyjęciu porad i hipotez specjalisty. Czym wyróżnia się terapia psychodynamiczna i dlaczego tak dobrze wpływa na kontakty międzyludzkie pacjenta?

Jak wygląda terapia psychodynamiczna?

Terapię psychodynamiczną zwykle poprzedza kilka konsultacji, podczas których terapeuta próbuje zorientować się w kłopotach sprowadzających nas do gabinetu i poznać ich kontekst. Dlatego przedmiotem pytań są relacje z bliskimi, sytuacja życiowa oraz ważne wydarzenia z naszego życia. Ten krótki wywiad służy temu, aby określić precyzyjne cele wspólnej pracy. Ważne, by były one szczegółowo sformułowane, co ważne dla powodzenia terapii. Specjalista z pewnością zapyta nas, co chcielibyśmy uzyskać w wyniku terapii oraz jaki problem dręczy nas najbardziej. Jest to ważne, aby psycholog określił rodzaj terapii i jej długość. My też musimy to wiedzieć ze względu na opłaty za każde spotkanie, dostosowanie grafiku w pracy do sesji terapeutycznych itp.

Dlaczego warto udać się na terapię psychodynamiczną?

Podejście psychodynamiczne opracowano na podstawie całego dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych i cenionych koncepcji psychoanalitycznych. W teorii psychodynamicznej słusznie założono, że wieloma zachowaniami człowieka rządzi podświadomość, która zostaje wykształcona w wyniku różnych doświadczeń. Można je zobaczyć w zjawiskach takich jak zachowania mechaniczne, objawy nerwicowe, przejęzyczenia oraz nabyte w dzieciństwie nieuświadomione sposoby tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi, a w tym samym z terapeutą. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się zatem na relacji, jaka wytwarza się między pacjentem a terapeutą. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego specjalisty, który pokieruje naszym leczeniem. Musimy wybrać osobę, którą jesteśmy w stanie obdarzyć zaufaniem i czujemy, że rozumie nas i problem, z jakim przychodzimy.

psychoterapia psychodynamiczna

Pacjent powinien być zachęcany do nieskrępowanego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami oraz odczuciami. Terapeuta nie może z góry stawiać tez dotyczących stanu pacjenta, ale uważnie słuchać swojego rozmówcy i wyciągać wnioski na podstawie jego doświadczeń. Zaletami psychoterapii psychodynamicznej jest też to, że pacjent, który miał w codziennym życiu problemy z porozumieniem się z innymi osobami oraz ogólnie kontaktami międzyludzkimi, de facto uczy się ich poprzez nawiązanie relacji z terapeutą i szczerą rozmowę. Poza tym nabiera też dobrych nawyków dzięki temu, że ze strony terapeuty spotyka się z wyrozumiałością i empatią.

~ specjalistka od terapii psychodynamicznej, psycholog Katarzyna Kazimierczak

Podsumowując, psychoterapia psychodynamiczna charakteryzuje się bezpośrednim kontaktem pacjenta z drugim człowiekiem (w tym wypadku terapeutą), swobodnym opowiadaniu o swoich problemach, nawiązaniem relacji z psychologiem, oraz swobodnym stawianiem przez niego hipotez, które mogą zmienić się w zależności od stopnia poznania problemu. Dzięki temu mamy pewność trafniejszej diagnozy, większej skuteczności, a także lepszego samopoczucia pacjenta.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy nauczyć się też poprawnych kontaktów interpersonalnych. Jest to więc bardzo dobra, skuteczna, ale także stosunkowo szybka metoda radzenia sobie z problemami natury psychologicznej. Warto zatem z niej skorzystać i zobaczyć, jak działa w rzeczywistości! Z pewnością będzie to doświadczenie budujące, otwierające i terapeutyczne