Terapia rodzinna to pomoc psychologa dająca korzyści wszystkim domownikom. Jak może pomóc nam psycholog, gdy problemy dotyczą sfery rodzinnej?

Bywa bowiem, że w obliczu trudnych relacji lub tragicznych wydarzeń, członkowie rodzinny oddalają się od siebie lub popadają we wzajemne konflikty. Sam psycholog traktuje każdą rodzinę, jako pewnego rodzaju system w którym kłopoty jednego elementu rzutują na kolejne. Celem terapii jest zatem nie tylko pokonanie powstałych trudności, wskazując jasno ich przyczynę, ale i odbudowanie zerwanych niekiedy więzi.

W jakich sytuacjach szukać pomocy u psychologa całą rodziną?

Pomocy psychologicznej może wymagać rodzina w której przynajmniej jedno z rodziców ma problemy natury emocjonalnej. Takie sytuacje wpływają bowiem na pozostałych członków rodziny. Niekiedy doprowadzając nawet u nich do psychicznego cierpienia. Przykład? Pijący ojciec lub matka i ich osobowościowe problemy, które rzutują na wszystkich pozostałych domowników.

Kolejną okolicznością w której wizyta w gabinecie psychologa może okazać się konieczna jest brak jakiegokolwiek porozumienia. Bywa bowiem, że między członkami rodziny dochodzi do licznych kłótni, a niekiedy nawet zerwania kontaktów. Kłopoty zaczynają się od drobnych spraw, które z czasem urastają jednak do ogromnych rozmiarów.

leczenie lęków świdnicaRównież napięte w sposób szczególny relacje między dorosłymi, które odbijają się na dzieciach wymagają interwencji. Bywa, że taka atmosfera w domu może przyczynić się bowiem do izolowania się młodzieży, gorszych stopni w szkole i ogólnie rzecz biorąc – licznych problemów wychowawczych.

Bunt przejawia się tu sięganiem po alkohol i narkotyki, ucieczkami z domu, a nawet bójkami czy problemami z prawem.

Pomocy psychologa w większości przypadków wymagają również rodziny, które mają za sobą poważny życiowy kryzys, jak śmierć bliskiej osoby, nieuleczalna choroba czy rozwód. Zamiast w takich sytuacjach popadać w nostalgię, stopniowo oddalając się od siebie, lepiej umówić grupową wizytę. Z jakiego rodzaju terapii skorzystać? To zależy…

Rodzaje terapii rodzinnej

W zależności od problemu z jakim zmaga się dana rodzina i nurtu w którym pracuje konkretny specjalista, możemy umówić się na terapię psychoanalityczną, bazującą na doświadczeniu lub behawioralną. Jakie są różnice między nimi?

Pierwsza, a więc terapia psychoanalityczna pomaga członkom danej rodziny odgrywać społecznie przypisane im role w sposób jak najbardziej elastyczny i naturalny. Dzięki niej ludzie pozbywają się wewnętrznych konfliktów, lęków i różnego rodzaju męczących ich kompleksów.

poradnia psychologiczna świdnicaDruga – rodzinna terapia bazująca na doświadczeniu, to z kolei zwiększenie wrażliwości całej rodziny na potrzeby bliskich. Chodzi w niej o to, by zarówno rodzice, jak i dzieci zerwali ze sztywnymi schematami i otworzyli się na nowe doświadczenia. Osiągnięty cel bardzo często powoduje tu, że rodzinna więź staje się niezwykle bliska.

Zresztą tak samo, jak więź z samym psychologiem. W tym przypadku stara się on bowiem maksymalnie zbliżyć do pacjentów.

I ostatnia, a więc behawioralno- poznawcza terapia rodzinna kładzie nacisk na zmianę zachowań, które w rodzinie stały się dominujące. Szczególnie jeśli są to zachowania negatywne, bazujące na karze. Uczy także szczerej komunikacji, okazywania wzajemnego wsparcia i zainteresowania oraz szukania w codziennym życiu kompromisów. W swojej praktyce stosuje ją na przykład Małgorzata Małek – psycholog ze Świdnicy, która dyplom magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Można więc uznać, że w kwestii rodzinnych problemów tę terapię wykorzystuje się najczęściej.