Często słyszymy o rozwodach, zwłaszcza wśród młodych osób. Z tego powodu może się nam wydawać, że to prosta procedura. Jednak rozwód to zawsze postępowanie sądowe, do którego należy się odpowiednio przygotować.

Co ustalić przed rozwodem?

W przypadku kiedy obie strony decydują się rozstać należy przemyśleć wszystkie aspekty naszego życia. Kto będzie zajmował się dziećmi? Jak podzielimy majątek? Czy chcemy postępowania z orzeczeniem o winie? Konieczne będzie również zgromadzenie wielu dokumentów.

Sąd może orzec rozwód tylko w przypadku, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Należy udowodnić, że pomiędzy partnerami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej, ani ekonomicznej oraz, że rozpad tych więzi ma charakter trwały. Jednak istnieją sytuacje, gdzie nawet w takich przypadkach sąd nie zgadza się na orzeczenie rozwodu, np. w przypadkach kiedy mąż i żona mają małoletnie dzieci i sąd uzna, że ich dobro na tym ucierpi.

rozstanie

Pozew i co dalej?

W celu rozpoczęcia postępowania sądowego musimy złożyć pozew rozwodowy, który spełnia wymogi formalne. Tutaj istotne jest to, o co wnosimy. Oczywiście chodzi nam o rozwiązanie małżeństwa, ale powinniśmy zaznaczyć czy z orzeczeniem o winie, czy też nie. Warto dodać kto ma sprawować opiekę nad dziećmi. Możemy wnieść o płacenie alimentów i podać oczekiwaną kwotę, a także wnieść o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków.

Pamiętajmy, że pozew powinien być podpisany własnoręcznie i zawierać takie informacje jak: data oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego, daty urodzenia lub wiek małoletnich dzieci, miejsce pracy oraz zarobki powoda i pozwanego, należy wykazać, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, wskazać świadków oraz okoliczności, na jakie mają składać zeznania. Pozew wraz z kompletem dokumentów składamy przed sądem okręgowym. Do pozwu dokładamy również opłatę.

Następnym krokiem jest rozprawa sądowa. Sąd wyznaczy i poinformuje nas o jej terminie. Możemy zostać skierowani na mediacje jeżeli sędzia uzna, że istnieją jeszcze szanse na utrzymanie małżeństwa. Nie dostaniemy również rozwodu jeżeli orzeczenie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przykładem takiej sytuacji będzie wystąpienie o rozwód w przypadku nagłej i ciężkiej choroby partnera. Niedopuszczalne jest też udzielenie rozwodu, gdy występuje o niego strona odpowiedzialna za rozpad małżeństwa, chyba, że współmałżonek się na to zgadza.

Musimy również zdecydować czy chcemy ustalić kto jest winny rozpadu relacji. Jeżeli obie strony zgadzają się na rozwód bez orzeczenia o winie to proces przebiega najszybciej i najprościej. Zazwyczaj sprawa kończy się w pierwszym terminie rozprawy, a postępowanie dowodowe jest ograniczone do minimum. Zwykle wystarczają zeznania stron. W przypadku orzekania o winie postępowanie dowodowe trwa dłużej, często są również wzywani świadkowie.

prawo rozwodowe

O czym jeszcze decyduje sąd?

W wyroku rozwodowym sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Orzeknie w jakim stopniu partnerzy będą ponosić koszty utrzymania i wychowania potomstwa. Jednemu z rodziców powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej, a drugiemu ogranicza się ją do określonych uprawnień i obowiązków.

Również decyzje o wspólnym mieszkaniu w pewnych sytuacjach wydaje sąd. W przypadku nagannego zachowania jednego z partnerów może zarządzić jego eksmisję.

Jeżeli nie przedłuży to postępowania rozwodowego sędzia ma prawo zadecydować o podziale majątku. Jeżeli jednak para nie potrafi się porozumieć ma możliwość złożenia osobnego pozwu do sądu o podział majątku.

Pomimo tego, że wiele par decyduje się na rozwód nie jest to prosta droga. To nie przypadek – decyzja o rozstaniu ma być przemyślana i musimy przed sądem udowodnić, że właśnie taka jest. Z tego powodu warto się dobrze zastanowić i przygotować przed złożeniem pozwu, a w trakcie procesu skorzystać ze wsparcia adwokata rozwodowego.