Otrzymanie w spadku nieruchomości wiąże się zazwyczaj z przygnębiającymi okolicznościami śmierci bliskiej nam osoby. Jedni zatrzymują odziedziczone mieszkanie lub dom, inni natomiast z różnych względów decydują się na sprzedaż. Łączy się z to z pewnymi formalnościami oraz obowiązkami, których spadkobierca musi dopełnić. Jakie dokumenty wymagane są do sprzedaży lokum po zmarłym? Co trzeba zrobić zanim wystawi się je na sprzedaż oraz czy każde mieszkanie po zmarłej osobie należy zdezynfekować?

Otrzymanie mieszkania w spadku

Śmierć członka rodziny to bezspornie nieprzyjemne wydarzenie dla każdego. Silne emocje potęgowane są często rozwiązywaniem kwestii formalnych takich jak spadek, w skład którego wchodzi zazwyczaj nieruchomość.

Mieszkanie otrzymane w spadku po zmarłym niesie za sobą szereg obowiązków i dokumentacji, których spadkobierca musi dopilnować. Otrzymać nieruchomość w spadku można na drodze odczytania testamentu, czyli ostatniej woli zmarłego lub zgodnie z ustawą, choć w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę testament.

Kiedy spadkobierca zostanie już wskazany i określony, należy ten fakt poświadczyć notarialnie lub sądowo. Mniej problematycznym, szybszym i tańszym sposobem jest udanie się po akt poświadczenia dziedziczenia do notariusza, który to następnie zamieszcza ów akt w rejestrze Krajowej Rady notarialnej. Informacja o zmianie właściciela musi także zostać wpisana w księdze wieczystej.

Jaka dokumentacja jest potrzebna do sprzedaży mieszkania po zmarłym?

Posiadając akt notarialny i wpis w księdze wieczystej, mamy prawo do sprzedania odziedziczonego mieszkania. W niektórych przypadkach wymagane jest również uiszczenie opłaty podatkowej od spadku. Najbliższa rodzina zmarłego jest zwolniona z tego obowiązku po złożeniu odpowiedniego wniosku w Urzędzie Skarbowym.

Aby zaplanować sprzedaż nieruchomości po zmarłym należy sporządzić komplet wymaganych dokumentów. Nie obejdzie się w tej sytuacji bez aktu poświadczającego nabycie spadku, potwierdzenia rozliczenia się z podatku od spadku, a także odpisu z księgi wieczystej.

Wymaga się również sporządzenia zaświadczeń potwierdzających brak długów lub zaległości finansowych stosunku do spółdzielni, do której mieszkanie należy oraz wymeldowanie poprzednich lokatorów. Zaleca się również, aby sprzedający postarał się o pismo poświadczające jego lub jej przynależność do spółdzielni jako właściciel posiadający spółdzielcze prawa do danego mieszkania.

Kwestie podatkowe

Podatek od sprzedanego mieszkania jest kwestią dość zawiłą i skomplikowaną, jak przystało na system podatkowy niemal każdego kraju. Zasady często się zmieniają, dlatego najlepiej na bieżąco sprawdzać najnowsze aktualizacje i nowelizacje ustawy podatkowej. Na ten moment spadkobierca po sprzedaniu mieszkania ma 5 lat na opłacenie 19-procentowego podatku.

Należy też pamiętać, że w Polsce istnieją dwie grupy podatkowe, których przynależność określa stopę wolną od podatku od darowizn oraz ewentualne zwolnienie od zapłaty.

Podatek od spadku i podatek od sprzedaży to dwie różne opłaty, których rozróżnienie i uiszczenie leży w gestii spadkobiercy, będącego jednocześnie sprzedającym.

Jakie działania podjąć przed sprzedażą mieszkania po osobie zmarłej?

Sprzedaż mieszkania po osobie zmarłej wiąże się z pewnymi działaniami, które spadkobierca jest zobowiązany dopełnić. Chodzi przede wszystkim o odpowiednie przygotowanie lokum do zamieszkania przez nowych właścicieli. Mieszkanie powinno zostać odświeżone, odpowiednio posprzątane i odremontowane.

Istotą czynnością jest dezynfekcja mieszkania, jeśli to w nim właśnie nastąpił zgon. Dokładne zdezynfekowanie pomieszczeń jest ważne ze względu na zarazki, grzyby i wirusy, które rozwijają się natychmiast po śmierci i stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w pobliżu.

Ozonowanie mające na celu zlikwidowanie wszelkich groźnych dla zdrowia i życia drobnoustrojów, polega na wprowadzeniu do skażonego mieszkania ozonu w postaci gazowej, który następnie miesza się z cząstkami powietrza i oczyszcza je. Jeśli w pomieszczeniach panuje również nieprzyjemny zapach, dokonuje się procesu dezodoryzacji.

Odkażenie mieszkania powinno nastąpić zarówno po zgonie naturalnym, samobójstwie, jak i zabójstwie. Szybkie i specjalistyczne sprzątanie i ozonowanie po zmarłych to usługa, którą oferują profesjonalne firmy sprzątające. Lepiej nie zabierać się a to samemu, gdyż istnieje duża szansa, że lokum pozostanie skażone i niezdolne do sprzedania i zamieszkania przez nowych lokatorów.