Struo to firma, która oferuje Państwu kompleksowe przeglądy budowlane w Katowicach wykonywane co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat. Oferta skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, a każdy przegląd okresowy budynku wykonywany jest przez fachowców posiadających najwyższe uprawnienia. Pracownicy Struo służą również pomocą na etapie analizy i przygotowania projektu budowlanego – tworzą kosztorysy inwestycji oraz przygotowują przedmiary planowanych robót. Więcej o firmie Struo mogą się Państwo dowiedzieć na stronie internetowej.

Informacje na temat firmy

Adres: ul. Modrzejowska 81 lok. 3, 42-500 Będzin

Telefon kontaktowy: +48 794262858

Poczta:

Strona internetowa: https://struo.pl/