Zrównoważony rozwój a produkcja biopaliw w Polsce

Idea zrównoważonego rozwoju wprowadzana jest w wielu obszarach przemysłu, zachęcając firmy i duże przedsiębiorstwa do podejmowania wszelkich działań redukujących negatywny wpływ ich działań na środowisko naturalne. Szczególnie wyraźną branżą wymagającą podjęcia odpowiednich kroków w kierunku zrównoważonego zarządzania i rozwoju jest…