Śmierć bliskich osób często spada na nas znienacka – na ogół jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na tę chwilę. Dochodzą do tego odczuwane emocje i ogólne zamieszanie związane z pogrzebem. Czym trzeba zająć się w pierwszej kolejności? Czy wśród czynności niezbędnych zawsze znajduje się dezynfekcja mieszkania po zmarłym?

Najważniejsze formalności związane ze zgonem

Karta zgonu

Wystawiana jest przez szpital, a jeśli do zgonu doszło poza nim, wówczas należy wezwać lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego. Jest ona niezbędna, by dopełnić formalności w zakładzie pogrzebowym i Urzędzie Stanu Cywilnego – na jej podstawie wydawany jest akt zgonu.

Dezynfekcja mieszkania po zmarłym

Akt zgonu

Aby go uzyskać, do urzędu należy zgłosić się w ciągu 3 dni od momentu zgonu. Dodatkowo koniecznie trzeba wziąć ze sobą dowód osoby zmarłej, a także odpis aktu urodzenia, jeśli dokumentujesz śmierć dziecka. W przypadku braku dowodu niezbędne jest oświadczenie z danymi osoby zmarłej.

Pogrzeb

Aby móc zorganizować pogrzeb, konieczne jest przedstawienie w zakładzie pogrzebowym następujących dokumentów:

 • karta zgonu,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • kopię dowodu osobistego osoby odpowiedzialnej za organizację pogrzebu,
 • świadectwo pracy osoby zmarłej lub ostatni odcinek renty, czy też emerytury.

Zasiłek pogrzebowy

Czas na ubieganie się o jego wypłatę może wynosić nawet 12 miesięcy od śmierci, lecz warto zrobić to jak najwcześniej. Kwota zasiłku w przypadku członka rodziny może wynosić nawet do 4000 zł.

Niezbędne dokumenty obejmują:

 • wniosek o wypłatę zasiłku,
 • akt zgonu,
 • oryginały rachunków potwierdzające koszty poniesione w związku z pogrzebem,
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo z osobą zmarłą,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym.

Wszystkie dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie ZUS lub poprzez PUE. 

Spadek

Od chwili otrzymania informacji o zgonie, przysługuje Ci 6 miesięcy na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Prawo przewiduje dwie możliwości przejęcia spadku.

 • Można przyjąć spadek wprost, czyli odziedziczyć nie tylko zapisane dobra, lecz też wszystkie długi.
 • Druga opcja to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli dziedziczenie długu jedynie do wysokości wartości odziedziczonego majątku.

Składając oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu, dołącz akt zgonu spadkodawcy, swoje dane adresowe, a także dane o stopniu pokrewieństwa pozostałych spadkobierców.

Dezynfekcja mieszkania po zmarłym – czy jest konieczna?

Mimo rosnącej popularności tej usługi wciąż wiele osób nie zajmuje się tym jako czynnością priorytetową, zwłaszcza jeśli do zgonu dochodzi z przyczyn naturalnych. Jest to duży błąd, dlatego, że nadal jest to sytuacja, w której dokładne uporządkowanie domu po zmarłej osobie ma szczególne znaczenie.

Dezynfekcja mieszkania po zmarłym

W każdym przypadku dezynfekcja mieszkania po zmarłym jest ważna z kilku powodów:

 • Likwidacja trupiego odoru – samodzielna walka z nim będzie kompletnie nieskuteczna, dlatego że potrafi on głęboko wniknąć w obecne w pomieszczeniu przedmioty, wymuszając konieczność zastosowania profesjonalnych zabiegów.
 • Neutralizacja i usuwanie szczątków – pozostała po śmierci krew, fekalia i inne szczątki szybko staną się groźnym dla otoczenia źródłem skażenia biologicznego.
 • Eliminacja toksyn – uwalniają się one z ciała do otoczenia, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych mieszkańców
 • Zwalczanie insektów – przyciąga je postępujący rozkład ciała, a ich zagnieżdżenie się w całym mieszkaniu jest nie tylko nieprzyjemne, lecz też groźne dla zdrowia.
 • Eliminacja groźnych wirusów i bakterii – jest to szczególnie ważne, gdy do zgonu doszło w wyniku choroby zakaźnej – wirusy uwalniają się do otoczenia, stwarzając zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się choroby.
 • Usunięcie śmieci z pomieszczenia – one również są źródłem bakterii i innych groźnych drobnoustrojów, dlatego też ważne jest nie tylko samo ich wyniesienie, lecz też właściwa utylizacja, a tym zajmuje się z powodzeniem firma Vector.