Wiele osób, pomimo dużej ilości zainteresowań, nie jest w stanie dokładnie określić czym w przyszłości dokładnie chciałoby się zajmować i w jakiej branży pracować. Zarówno młodzież jak i osoby dorosłe w takiej sytuacji mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Jest to osoba która doradzi nam w wyborze zawodu, w kierunku kształcenia lub szkolenia. Weźmie ona pod uwagę nie tylko potrzeby rynku, ale jednocześnie dostrzeże cechy psychofizyczne danej osoby i zaproponuje coś adekwatnego do jego możliwości.

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy dla dorosłych, którym może być zarówno terapeuta czy coach, wraz ze swoim klientem ustali dokładny plan, który sprawi, że dana osoba osiągnie sukces. Doradcy tacy pracują w różnych instytucjach I współpracują zarówno z dziećmi, młodzieżą jaki z osobami dorosłymi. Bardzo często korzysta się z ich usług pod koniec kolejnych etapów edukacji na przykład pod koniec szkoły średniej lub po gimnazjum. Doradca zawodowy w pierwszej kolejności musi zapoznać się z osobowością oraz z dotychczasowymi osiągnięciami klienta. Bardzo często przeprowadzany jest test, którego zadaniem jest określenie mocnych i słabych stron danej osoby. Niekiedy klienci dowiadują się o sobie nowych rzeczy oraz odkrywają nowe inspiracje do dalszych działań. Doradca zawodowy może pomóc nie tylko znalezieniu pracy, ale jednocześnie może być swego rodzaju mentorem i pomagać klientowi w osiąganiu celu.

Specjalistyczna porada doradcy zawodowego

Pomoc specjalisty, który zajmuje się pomocą w tych sprawach, możemy znaleźć w między innymi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, w centrach informacji i planowania kariery zawodowej, które bardzo często znajdują się w urzędach pracy, u doradców zawodowych lub u prywatnych osób zajmujących się doradztwem w tej kwestii. Doradcy zawodowi często jednocześnie pełnią funkcję coacha. Sprawia on, że nie tylko dana osoba będzie wiedziała co ma robić, w jakiej pracy może się sprawdzić oraz jakie kroki podjąć, aby spełnić swoje marzenia, ale jednocześnie będzie zmotywowana i pełna energii do działania. Doradcy zawodowi bardzo często współpracują z osobami pogubionymi, których dotychczasowa praca nie sprawiała satysfakcji i którzy chcą zmienić coś w swoim w życiu. Obecnie na rynku można znaleźć bardzo wiele doradców zawodowych, którzy oświadczą swoje usługi w różnych zakresach. Profesjonalny wierzy w możliwość jednostki, szanuję klienta i nie ma uprzedzeń, które mogłyby wpłynąć na jakość pracy oraz charakteryzuje się pełnym profesjonalizmem i otwartością na pomysły kierowane ze strony klienta. Podstawą współpracy między klientem a doradcą zawodowym jest dobra relacja oparta na rozmowie i aktywnym słuchaniu.