Czas kiedy dziecko zaczyna gimnazjum jest bardzo ważny. Dziecko dojrzewa, coraz trudniej radzić mu sobie z emocjami, może stawać się nieposłuszne i marudne. Jak w obliczu wyzwania dojrzewania i problemów emocjonalnych wybrać dla dziecka najlepszą szkołę?

Gimnazjum

Gdy dziecko rozpoczyna gimnazjum ma ok. 12 lat. Po 6 latach spędzonych w podstawówce zdążyło już zadzierzgnąć pierwsze nici przyjaźni i porozumienia z innymi dziećmi, przyzwyczaiło się do szkolnego systemu nauki, zapoznało się z funkcjonowanie swojej szkoły. Zmiana szkoły często wiąże się z zerwaniem ze wszystkim co dziecko do tej pory znało (nie omawiamy tutaj przypadku gdy szkoła podstawowa połączona jest w jednym budynku z gimnazjum) i wystawia dziecko na duży stres.

edukacja-zdrowotna_19-134779O ile gimnazja państwowe mają jeszcze klasy tzw. „ogólne”, o tyle te prywatne odchodzą już od tej koncepcji na rzecz klas profilowanych, w których nacisk kładzie się na jakąś wybraną dziedzinę wiedzy, od początku ukierunkowując wiedzę dziecka. Rodzice stają przed poważnym wyborem czy już w tym momencie edukacji ukierunkowywać swoje dziecko. Szkoły prywatne oprócz tej specjalizacji, zwykle oferują dzieciom mniejsze klasy, w których dzieci są łatwiej dostrzegane przez nauczycieli i częściej traktowane indywidualnie. Przyczynia się to do łatwiejszego przyswajania wiedzy i większej uwagi dzieci do zdobywanej nauki. Prywatne gimnazja oferują również zwykle ogrodzone i często monitorowane tereny szkolne, które przyczyniają się do wyższego poziomu bezpieczeństwa. Poważnym problemem widocznym w prywatnych gimnazjach jest problem pieniędzy i prestiżu zawodowego rodziców. Dzieci z mniej zamożnych rodzin czasami są nękane z powodu braku markowych ubrań czy gadżetów, należy poważnie zastanowić się nad możliwością zaistnienia takiej sytuacji.

Liceum

Do liceum idą nastolatkowie, prawie dorośli ludzie. Osoby z mniejszej miejscowości często zmuszone są do wyjazdu do innej miejscowości i rozpoczęcia niemal samodzielnego życia. Mieszkanie w bursie czy akademiku pozwala dziecku na zdobycie samodzielności, wymaga od niego zaradności i dojrzałości. Jest to niejako pierwszy egzamin dojrzałości. Licea prywatne często oferują profilowane klasy, chętnie także klasy dwujęzyczne, przygotowujące do matury dwujęzycznej i dające swoim uczniom prestiż wysokiej jakości edukacji. W liceach publicznych również spotykamy się z klasami profilowanymi – uczniowie przygotowują się do matury i w związku z nią muszą zdobyć specjalistyczną wiedzę w pewnym zakresie. W przypadku liceów (odwrotnie niż w przypadku gimnazjów) często lepsze opinie mają szkoły publiczne. chemia_19-135625Takie szkoły pracowały na swój prestiż wiele lat, dopierając specjalistyczną kadrę nauczycieli i są wyspecjalizowane w nauczaniu przygotowującym do konkretnych studiów. Często okazuje się, że skończenie konkretnego liceum jest naprawdę dużym wyczynem i wymaga ze strony ucznia dużo zaangażowania.

Jak zatem wybrać najlepszą szkołę dla naszego dziecka? Warto kierować się osobowością dziecka i jego potrzebami. Jeżeli mamy do czynienia z nieśmiałą osobą, prawdopodobnie trudno będzie jej się odnaleźć w dużym gimnazjum i znaleźć w krótkim czasie nowych przyjaciół, co może przełożyć się na pogłębienie problemu nieśmiałości. Jeżeli dziecku zależy na obraniu konkretnej ścieżki kariery warto mu pomóc w wyborze dobrego, profilowane liceum, dzięki któremu marzenia o zostaniu lekarzem, będą o krok bliżej.